คาถากำบัง

คาถากำบัง

คาถากำบัง

บางครั้งเราไม่อยากเผชิญหน้ากับศัตรูหรือคนที่เราไม่ชอบ คาถากำบังจะช่วยให้เราสามารถหลบหลีกจากศัตรู หรืออาจจะทำให้พวกเขาคลาดสายตาไปได้

วิธีใช้คาถานี้

ท่องภาวนาก่อนออกจากบ้าน

คาถา

ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะ การังปัญจะสัมภะวัง

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระ เทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง