คาถากันไฟ กันขโมย

คาถากันไฟ กันขโมย

คาถากันไฟ กันขโมย

คาถานี้ใช้สำหรับบ้าน หรือที่พักของคุณ หากบ้านคุณอยู่ในที่เสี่ยง หรือคุณไม่คุ้นเคยกับบริเวณนั้น คาถานี้จะช่วยป้องกันเรื่องไฟไหม้และโจรขโมย

วิธีใช้คาถานี้

สวดภาวนา 7 จบกับทราย จากนั้นนำทรายไปโรยรอบบ้าน

คาถา

ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา