คาถากันปืน

คาถากันปืน

คาถากันปืน

ทุกวันนี้ที่เห็นในข่าวใครก็มีปืน และเอะอะก็ใช้ปืนกันทั้งนั้น คาถานี้จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากปืน หรือคนที่พกปืนได้

วิธีใช้คาถานี้

ใช้ท่องภาวนาก่อนออกจากบ้าน หรือยามคับขัน

คาถา

นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด

อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ

อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา

อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด

พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก

นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว